MAKLUMAT RELA

TERAS

Perkhidmatan teras RELA adalah berlandaskan kepada konsep 5K1P :

KESELAMATAN
Memastikan KESELAMATAN setempat

KEAMANAN
Memastikan KEAMANAN setempat

KESEJAHTERAAN
Memastikan KESEJAHTERAAN setempat

KEHARMONIAN
Memastikan KEHARMONIAN setempat

KESATUAN
Memastikan KESATUAN antara rakyat setempat

PERPADUAN
Memastikan PERPADUAN antara semua kaum di Malaysia


Kembali


Apr 2024 © Jabatan Sukarelawan Malaysia
Kementerian Dalam Negeri