MAKLUMAT RELA

Logo Dan Pengertian

 

 

BIL SIMBOL
PENGERTIAN
1 Kuning Lambang kedaulatan dan negara berparlimen
2 Merah Menunjukkan keberanian, sentiasa setia berbakti
3 Hijau Keharmonian, perpaduan dan kesukarelaan
4 Bunga Padi Lambang semangat kesetiaan yang padu, bersatu dan jitu
5 Tanjak Menjunjung kedaulatan RAJA berperlembagaan
6 Jalur 14 jalur warna putih dan merah menunjukkan taburan Ahli RELA di seluruh negara
7 RELA Singkatan nama Pasukan Sukarelawan Malaysia yang terdiri daripada rakyat yang menabur khidmat bakti secara sukarela
8 Perisai Benteng pertahanan rakyat

Kembali


Apr 2024 © Jabatan Sukarelawan Malaysia
Kementerian Dalam Negeri