MAKLUMAT RELA

MISI

Mentadbir Urus Kesukarelawanan Dalam Negeri Untuk Membantu Bagi Menjamin Keselamatan, Keamanan, Kesejahteraan, Keharmonian, Kesatuan dan Perpaduan Rakyat

VISI

Peneraju Kesukarelawanan, Keselamatan dan Kesejahteraan Negara

OBJEKTIF

Memelihara dan Mengekalkan Keselamatan, Keamanan, Kesejahteraan, Keharmonian, Kesatuan dan Perpaduan Rakyat

MOTO

Setia Berbakti

SLOGAN

Dari Rakyat, Bersama Rakyat, Untuk Rakyat


Kembali


Apr 2024 © Jabatan Sukarelawan Malaysia
Kementerian Dalam Negeri