MAKLUMAT RELA

Piagam Pelanggan


1. Memproses pendaftaran keahlian RELA dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja selepas lulus proses saringan keselamatan.

2. Menyediakan anggota yang terlatih bagi penugasan kawalan keselamatan.

3. Memproses permohonan senjata api daripada anggota RELA dan mendapatkan perakuan Ketua Pengarah RELA dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja selepas permohonan lengkap diterima di Ibu Pejabat RELA Malaysia.

4. Memproses permohonan penugasan anggota RELA dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja setelah menerima permohonan lengkap.


Kembali


Apr 2024 © Jabatan Sukarelawan Malaysia
Kementerian Dalam Negeri