Negeri RELAWAN RELAWATI JUMLAH
JOHOR 123,331 60,195 183,526
KEDAH 106,910 52,019 158,929
KELANTAN 148,376 109,331 257,707
MELAKA 54,537 36,898 91,435
NEGERI SEMBILAN 72,872 48,363 121,235
PAHANG 121,896 81,571 203,467
PERAK 167,008 115,087 282,095
PERLIS 26,450 18,241 44,691
PULAU PINANG 129,432 102,590 232,022
SABAH 173,953 123,625 297,578
SARAWAK 214,274 147,011 361,285
SELANGOR 284,606 208,685 493,291
TERENGGANU 122,834 97,488 220,322
WILAYAH PERSEKUTUAN 94,257 65,036 159,293
WP PUTRAJAYA 9,126 5,571 14,697
1,849,862 1,271,711 3,121,573