Negeri RELAWAN RELAWATI JUMLAH
JOHOR 122,891 60,031 182,922
KEDAH 106,426 51,631 158,057
KELANTAN 148,185 109,239 257,424
MELAKA 54,369 36,841 91,210
NEGERI SEMBILAN 72,766 48,285 121,051
PAHANG 121,521 81,458 202,979
PERAK 166,700 114,914 281,614
PERLIS 26,414 18,221 44,635
PULAU PINANG 129,017 102,374 231,391
SABAH 173,125 123,182 296,307
SARAWAK 213,711 146,723 360,434
SELANGOR 284,393 208,626 493,019
TERENGGANU 122,616 97,378 219,994
WILAYAH PERSEKUTUAN 94,007 64,972 158,979
WP PUTRAJAYA 9,093 5,562 14,655
1,845,234 1,269,437 3,114,671